Welkom by die

Multi-Dissiplinêre Terapiesentrum

“Dit is ‘n voorreg wanneer ‘n persoon in ‘n terapeutiese verhouding jou met ‘n stukkie van homself vertrou

en jou toelaat om ‘n deel van sy lewenspad met hom saam te loop.”

– Annalize Green

Dr. Annalize Green is reeds sedert 1999 ‘n opvoedkundige sielkundige in Pretoria, Noord van die Magaliesberge, waarvan sy sedert 2000 voltyds in privaatpraktyk is. Die gedagte om ‘n multi-dissiplinêre diens vir mense in die omgewing beskikbaar te stel het gelei tot die ontstaan van die terapiesentrum in 2003. Die terapiesentrum bied benewens die dienste van opvoedkundige sielkundiges ook die dienste van ‘n kliniese sielkundige, arbeidsterapeut en spraakterapeut. Daar word ook ander verwante hulpverleningsdienste voorsien.

Die Multi-Dissiplinêre Terapiesentrum het toegeruste speelkamers en ‘n sandterapiekamer. Dit maak spelterapie as een van die vele terapeutiese vorme wat hier gebruik word ‘n groot aanwins met wonderlike terapeutiese uitkomste. Verskeie ander terapeutiese vorme en behandelingstegnieke word deur die diverse verskeidenheid deskundiges in die onderskeie dissiplines hier aangewend tot voordeel van kliënte. So word maksimale persoonlike groei vir kliënte, terapeutiese sukses en geestesgesondheid volgens elke individu of gesin se unieke behoefte nagestreef.

Dienste

 

 

Opvoedkundige Sielkundige

'n Opvoedkundige Sielkundige help met:

 • Emosionele uitdagings
 • Konsentrasie- en Leeruitdagings
 • Studieleiding en -metodes
 • Spelterapie
 • Ouerleiding
 • Gedragsuitdagings
 • Vakkeusehulp
 • Beroepsleiding
 • Skoolgereedheid

 

Kliniese Sielkundige

'n Kliniese sielkundige help met:

 • Individuele psigoterapie
 • Verhoudingsterapie
 • Gesinsterapie
 • Hipnoterapie
 • Breingolf Rekursiewe terapie

 

Arbeidsterapeut

Die arbeidsterapeut help met:

 • Ontwikkelingsagterstande
 • Serebrale gestremdheid
 • Skoolverwante probleme
 • Aandag en konsentrasie
 • Outisme: diagnosering en hantering
 • Sindrome
 • Motoriese agterstande/uitvalle
 • Perseptuele probleme
 • Swak fyn motoriese vaardighede
 • Skoolgereedheid
 • Funksionele kapasiteitsevaluering

 

Spraakterapeut

Die spraakterapeut help met:

 •  Voedingsterapie
 • Vroeë intervensie (0 tot 3 jaar)
 • Ontwikkelingsagterstande
 • Alternatiewe kommunikasie
 • Spraak produksie probleme
 • Taalagterstande
 • Ouditiewe prosesseringsprobleme

 

Essensiële gesondheidsorg dienste: Opvoedkundige sielkundiges

Aanlyn kommunikasie, aanlyn konsultasies, telehealth en tele-terapie beskikbaar

Stuur asseblief ‘n epos of skakel die praktyk.

Diensverskaffers

Dr Annalize Green

Opvoedkundige Sielkundige

Henriëtte Joubert-Pienaar

Opvoedkundige Sielkundige

Willie Pietersen

Opvoedkundige Sielkundige

Marjorie Moolman

Kliniese Sielkundige

Karien Marais

Spraakterapeut

Carol Eloff (Lourens)

Arbeidsterapeut