Carol Eloff (Lourens)

Carol Eloff (Lourens)

Voltooi matriek in 1989, waarna die graad B Arb in 1993 behaal word aan die Universiteit van die Oranje Vrystaat.

 

Begin my loopbaan by Baragwanath Hospitaal in Soweto en daarna by Kalafong Hospitaal. Hierdie was ‘n 7 jaar tydperk waar algemene pediatrie in staatsopset hospitale gedoen is.

 

In 2000 begin ek met privaatpraktyk en begin meer spesialiseer met kinders. In 2000 en 2001 word die kursusse in sensoriese integrasie bygewoon en in 2013 die inleidingskursus tot neuro-ontwikkelingsterapie. In 2013 word opleiding ontvang in Engeland in die ADOS-2 toets (vir die diagnosering van outisme) en is ek sedertdien nou betrokke saam met pediaters en neuroloë met die diagnosering en intervensie by kinders op die outistiese spektrum. Kursusse in “DIR floortime” en “Astronaut therapy” is ook gedoen, wat toegepas word in terapie, soos nodig.

 

My praktyk is sedert 2003 in die Montana/Sinoville area geleë en ons is nou betrokke by die omliggende skole en dokters. Daar werk ook sedert 2008 ‘n voltydse spraakterapeut saam met ons in praktyk.

 

Verskeie probleme oor die volle spektrum van kinder-ontwikkeling word by ons praktyk hanteer.