Dokumentasie

Afsprake/Diensinligting

 Sielkundige dienste word gelewer onder spesifieke voorwaardes. Lees asseblief die Kliente-Inligtingsdokument / Diensvoorwaardeskontrak voordat u ‘n afspraak maak. Afsprake kan telefonies of deur voltooiing van die afspraak/navraag-vorm gemaak word.