Dr Annalize Green

Dr Annalize Green

HPCSA PS 0051535
PR Nr. 8632766
BA, HOD, BEd (Sielk), MEd (Psig), DEd (psig)

 

Dr. Annalize Green is gebore, matrikuleer en studeer in Pretoria.

 

Annalize Green is sedert 1999 'n opvoedkundige sielkundige werksaam in haar privaatpraktyk. Sy is ook op ‘n sessiebasis betrokke by skole waar leerders met gedrags-, emosionele en leerprobleme hanteer word.

 

Sy is die stigter van ‘n multi-dissiplinêre terapiesentrum in die Noorde van Pretoria en staan reeds sedert 2003 aan die hoof van hierdie terapiesentrum waar kinders en volwassenes hulp ontvang.

 

Sy bied ook dikwels lesings aan vir privaat instansies, tree op as lektrise in afstandsonderrig vir die Universiteit van Pretoria sedert 2009, was al mede skrywer van etlike publikasies en mentor vir ‘n berader en intern opvoedkundige sielkundiges in die praktyk. Sy is ook ‘n geregistreerde Imago terapeut en Imago werkswinkel aanbieder.

 

Hulpverlening aan kinders, gesinne en ook ouerleiding binne die raamwerk van haar spesialiseringsveld in die Sielkunde is en bly vir haar ‘n passie.

 

Sy is geregistreer by die SAGTR as ‘n opvoedkundige sielkundige.