Karien Marais

Karien Marais

Ek gradueer by die Universiteit van Pretoria in 1991. Behaal my B. Log graad in Spraakterapie en Oudiologie. Ek werk daarna by skole vir kinders met Serebrale gestremdheid asook gehoorgestremdheid. Ek begin my privaat praktyk in 1998. Ek is NDT/Bobath opgelei en ook ‘n Tutor. Ek is ook opgelei in Prompt terapie.