Kliniese Sielkunde

‘n Kliniese sielkundige help met:
 • Individuele psigoterapie
 • Verhoudingsterapie
 • Gesinsterapie
 • Hipnoterapie
 • Breingolf Rekursiewe terapie
‘n Kliniese sielkundige fokus op:
 Emosionele probleme soos depressie, angs, post-traumatiese stres
 • Sielkundige Assessering
 • Hantering van stres
 • Die hantering van verlies
 • Persoonlike ontwikkeling
 • Substans misbruik
 • Egskeidingsberading
 • Trauma berading
 • Eetversteurings
 • Nageboorte depressie
 • Enige psigiatriese diagnose of simptome