Marjorie Moolman

Marjorie Moolman

HPCSA  PS 0124770

PR Nr: 0602795

B-Psig (UNISA); MSc Klin Sielkunde (Medunsa); KH

 

Marjorie Moolman is ‘n Kliniese Sielkundige gebore en getoë in Pretoria. Sy het in 1998 gematrikuleer by Hoërskool Waterkloof en in 2006 ‘n B-Psig graad, wat gelykstaande aan n gespesialiseerde honneursgraad is, voltooi deur UNISA. Marjorie het haar trauma internskap in 2005 voltooi by Steve Biko Hospitaal se Ortopediese Saal. Haar primêre verantwoordelikhede tydens haar internskap was trauma berading, gesinsintervensie, krisisintervensie en sy was ook deel van die buitepasiënt dwelm rehabilitasie program. In 2009 het Marjorie ‘n internskap in psigometrie deur UNISA voltooi in ‘n kliniese, berading en opvoedkundige konteks onder die toesig van Dr FS du Plooy.

Marjorie het begin werk as ‘n geregistreerde berader in 2006 by SANRA (Suid-Afrikaanse Nasionale Raad vir Alkoholisme en Dwelmafhanklikheid), en in 2009 het sy as ‘n praktiserende psigometris geregistreer. Haar primêre verantwoordelikhede gedurende hierdie tydperk sluit in individuele berading, groepsterapie, gesinsintervensie, krisis intervensie, assessering, koördineerder van nasorg programme en die aanbied van dwelmmisbruik bewustheid programme. Marjorie het ook ‘n honneursgraad in Bedryfsielkunde (vir nie-graaddoeleindes) in 2010 verwerf deur UNISA. Sy was in diens van SANRA tot en met Desember 2010.

In 2010 is Marjorie gekies vir n meestersprogram in Kliniese Sielkunde aangebied deur die Universiteit van Limpopo (Medunsa). Sy het begin met die graad kursus in 2011 en het dit voltooi in 2014. Marjorie is opgelei om ‘n sistemiese, geïntegreerde en interaksionele perspektief toe te pas. Tydens haar MSc opleiding het sy praktiese ervaring opgedoen en gewerk by George Mukhari Hospitaal (meesters jaar 1- opleiding in psigoterapie) en by 1-Militêre Hospitaal (haar primêre werk verantwoordelikhede was psigoterapie, sielkundige evaluering en assessering, groepsterapie en familie terapie). By 1-Militêre Hospitaal het Marjorie ook ‘n substans-afhanklikheid groep rehabilitasieprogram opgestel.

Die onderwerp van haar verhandeling vir haar meestersgraad is: “Formulating a reliable Interactional Pattern Analysis: A preliminary investigation on the efficacy of a two-day training workshop”. Die verhandeling is onder toesig van twee hoog aangeskrewe deskundiges in die kliniese sielkundige veld, Professor C.Vorster (Studieleier) (postuum) en Dr WD Phipps (Mede-Studieleier), voltooi.

In 2014 voltooi Marjorie haar MSc graad en begin sy met haar gemeenskapsdiens. Sy het gewerk as ‘n gemeenskap kliniese sielkundige by die Departement van Korrektiewe Dienste se Baviaanspoort Bestuurs Area. Haar primêre verantwoordelikhede was psigoterapie, sielkundige evaluering / assessering, parool assessering, groep terapie en familie terapie. Marjorie het haar gemeenskapsdiens in April 2015 voltooi, en sy het in Julie 2015 geregistreer by die Raad vir Gesondheidsberoepe van Suid-Afrika (RGBSA) in die kategorie Onafhanklike Praktisering Kliniese Sielkunde.

Marjorie was in 2015 permanent aangestel as Kliniese Sielkundige by die Departement van Korrektiewe Dienste by Baviaanspoort Bestuur Area. Sy het in 2015 'n deeltydse praktyk begin en aangesluit by die Multi-Dissiplinêre Terapie Sentrum. Daar benewens sluit Marjorie ook by SANRA in op 'n kontrak basis as 'n Kliniese Sielkundige.
In November 2016 het Marjorie bedank by die Departement van Korrektiewe dienste, sodoende om 'n voltydse praktyk te begin.
Marjorie is tans in voltydse private praktyk by die Multi-Dissiplinêre Terapie Sentrum, Pretoria-Noord Mediese Sentrum en is ook 'n geakkrediteerde Kliniese Sielkundige by Denmar Psigiatriese Hospitaal.
Marjorie is in 2017 geakkrediteer as 'n internasionale kliniese hipnoterapeut (National Guild of Hypnotists (NGH) ). Marjorie is ook in 2017 geakkrediteer as 'n terapeut in “Brain Working Recursive Therapy” (BWRT).

Regdeur haar loopbaan het Marjorie verskeie addisionele kursusse, opleiding, seminare en konferensies bygewoon. Sy is voortdurend besig om haar kliniese vaardighede aan te vul en om verder te ontwikkel in die kliniese veld.