Spraakterapie

‘n Spraakterapeut behandel kinders vanaf geboorte tot skoolgaande ouderdom.

  •  Voedingsterapie
  • Vroeë intervensie (0 tot 3 jaar)
  • Ontwikkelingsagterstande
  • Alternatiewe kommunikasie
  • Spraak produksie probleme
  • Taalagterstande
  • Ouditiewe prosesseringsprobleme