Wie is ons

Wie is ons

Dr. Annalize Green is sedert 1999 ‘n opvoedkundige sielkundige waarvan sy sedert 2000 voltyds in privaatpraktyk is. Die gedagte om ‘n multi-dissiplinêre diens vir mense in die omgewing beskikbaar te stel het gelei tot die ontstaan van die terapiesentrum in 2003. Dienste sluit opvoedkundige sielkundiges, ‘n kliniese sielkundige, arbeidsterapeut en spraakterapeut in.

Wat doen ons

Die terapiesentrum bied benewens die dienste van opvoedkundige sielkundiges ook die dienste van ‘n kliniese sielkundige, arbeidsterapeut en spraakterapeut. Daar word ook ander verwante hulpverleningsdienste voorsien.

Toegeruste speelkamers

Toegeruste speelkamers en ‘n sandterapiekamer maak spelterapie as een van die vele terapeutiese vorme wat hier gebruik word ‘n groot aanwins met wonderlike terapeutiese uitkomste.

Kliënte voordeel

Verskeie ander terapeutiese vorme en behandelingstegnieke word deur die diverse verskeidenheid deskundiges in die onderskeie dissiplines hier aangewend tot voordeel van kliënte. So word maksimale persoonlike groei vir kliënte, terapeutiese sukses en geestesgesondheid volgens elke individu of gesin se unieke behoefte nagestreef.

Ons visie

Die terapiesentrum se visie is om verskeie terapeutiese en geestesgesondheidsdienste deur deskundiges in die onderskeie dissiplines te lewer.

So word maksimale persoonlike groei vir kliënte en terapeutiese sukses volgens elke individu of gesin se unieke behoefte moontlik gemaak.