Chereen Cloete

Chereen Cloete

Ek het as 'n Opvoedkundige Sielkundige aan die Universiteit van Pretoria gekwalifiseer en my internskap by die Sentrum vir Sielkundige Dienste en Loopbaanontwikkeling (PsyCAD) aan die Universiteit van Johannesburg voltooi. Met uitgebreide werksondervinding in onderwys in die grondslagfase, sowel as my ervaring as 'n lid van die ADD Lab, is ek intens bewus van die belangrikheid van vroegtydige herkenning en ingryping wanneer dit blyk dat kinders probleme met hulle skolastiese leerprosesse ervaar. Dit is eweneens belangrik dat ouers professionele leiding en ondersteuning ontvang om hulle kinders se unieke lewens- en leerbehoeftes te leer verstaan ten einde hulle doelmatige ondersteuning te kan gee. Ek is geesdriftig daaraan toegewy om kinders by te staan deur die toepassing van 'n geïntegreerde benadering vir die identifisering en hantering van enige leer- of gedragstruikelblokke wat hulle kan verhinder om hulle volle potensiaal te verwesenlik.

 

Ek maak gebruik van breingebaseerde terapie en is 'n Tomatis® Vlak 1-praktisyn, en ek is ook 'n Interactive Metronome (IM)-verskaffer.