Dr Hermien Grobler

Dr Hermien Grobler

 

Ek is 'n Opvoedkundige Sielkundige en help kinders van alle ouderdomme met emosionele probleme. My werk is vir my 'n vreugde, en ek glo dat elke kind wat op my pad kom, spesiaal vir my gestuur is. Ek werk graag in gesinsverband en betrek dus die ouers en ander gesinslede tydens die terapeutiese proses.